O pazo de Vilar de Ferreiros. Santiso’,

O dito popular de ‘casa grande, capela, palomar e ciprés, pazo é’ cúmplese á perfección no pazo de Vilar de Ferreiros. Ubicado no lugar do mesmo nome, en Ribadulla, Santiso, a edificación remóntanos a unha construción orixinal datada no século XV. A torre que se eleva nun lateral dá conta do seu carácter defensivo.
Dende esa data ata os anos 50 estivo vencellado ás familias Soutomaior e Pimentel. Dos señores de Vilar de Ferreiros destacou Don Luis de Sotomaior Pimentel, que emigrou a Perú, onde chegou a ser Visitador de Minerales e Ingenios, segundo conta a súa biografía. Este cargo parece ser a orixe da lenda que di que no aleiro do pazo hai escondida unha barra de ouro, aínda que nunca trascendeu ningunha noticia do seu achádego.
Na actualidade, o pazo é propiedade dunha empresa hosteleira que o ofrece para a celebración de vodas e outros eventos.