A Fundación Tripartita para a formación no emprego acaba de abrir o prazo de inscrición dun curso online centrado nas técnicas de venda a través de internet.

Baixo o título “Innovación no proceso de venda: comercio electrónico e xestión de redes”, dará comezo na última semana de outubro e terá unha duración de 160 horas. O curso está dirixido a desempregados e a traballadores en activo do sector comercial que desexen mellorar os seus procesos de marketing e vendas aproveitando as posibilidades que brinda internet. Toda a formación será impartida a distancia e as persoas participantes terán  á súa disposición licenciados expertos no tema que farán a función de titores. Ao remate do curso o alumnado recibirá un diploma acreditativo expedido pola Confederación Española de Comercio.

A inscrición é gratuíta e pode facerse a través do seguinte enlace:

http://noainnova.com/CEC/InnovacionEnElProcesoDeVenta#inscripcion

Para consultar dúbidas ou solicitar máis información, deberase chamar ao 982 804 524 ou dirixirse á dirección de correo electrónica formación@noainnova.com

 

CURSO SOBRE INNOVACIÓN NO PROCESO DE VENDA 

OBXECTIVO

-Adquirir as habilidades e técnicas innovadoras necesarias para a mellora do proceso de venda a través das redes sociais e internet.

COMPETENCIAS

– Determinar os aspectos, elementos e características necesarias para a creación dunha tenda virtual de forma innovadora.
– Desenvolver criterios e sistemas para a administración dos usuarios ante servizos online.
– Desenvolver criterios e técnicas innovadoras para a creación, xestión e dinamización dunha comunidade de usuarios a través de internet e das redes sociais.- Optimizar os recursos de internet        para o desenvolvemento e promoción de produtos e/ou servizos. Aplicar as técnicas de marketing a través das posibilidades que ofrece a rede.

CONTIDOSMÓDULO 1. COMERCIO ELECTRÓNICO/ E-COMMERCE

1. Fundamentos de comercio electrónico
2. Obxectivos de marketing web
3. Marcos de traballo negocio-negocio (B2B)
4. Usabilidade del sitio

 

MÓDULO 2. ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES

1. Administración de usuarios relacionados (CRM) e servizos online

 

MÓDULO 3. COMMUNITY MANAGER

1.As redes sociais
2. Xestiona unha rede social como Community Manager
3. As redes sociais nas organizacións

 

MÓDULO 4. GOOGLE ADWORDS

1. Introdución ás ferramentas de Google
2. Planificación da campaña
3. Crear unha campaña
4. Administrar unha campaña
5. Optimizar unha campaña
6. Control e seguimento

 

MÓDULO 5. INNOVANDO O USO DE INTERNET NA RELACIÓN COS CLIENTES

1. Creación dunha tenda virtual en Facebook
2. Sacándolle partido ao blog.