O establecemento asociado a ASETEM – CCA, Casa Alongos, acaba de recibir o recoñecemento e a placa que o identifica como hostalería “Slow Food”.
Esta casa de comidas é recoñecida como un local de hostalería no que se fomenta e segue un modelo sustentable no que o produto local e artesanal é unhas das súas principais caracterísitcas. Este sistema de negocio ten beneficios como elaboracións gastronómicas con máis sabores, de gran calidade e totalmente ecolóxicos.
Estes establecementos caracterízanse por ter un 40% dos ingredientes comprados directanente ao produtor, localizados a menos de 100 quilómetros. Ademais, todos os residuos son destinados a composteiros.
Casa Alongos contén na súa carta pratos realizados con produtos de proximidade e ecolóxicos, apostando por mercarlle a materia prima e alimentos a provedores locais como Borboriño Xeados.