“Programa operativo de emprego xuvenil de cooperación cos organismos intermedios sen ánimo de lucro, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, dirixido ao apoio nas actuacións de dinamización do comercio de Melide”