Actuacións subvencionables:
a) Liña para a prevención dos danos ocasionados polo lobo
b) Liña para a prevención dos danos ocasionados polo oso
c) Liña para a prevención dos danos ocasionados polo xabaril

Beneficiarios:
a) Nas axudas destinadas á prevención de danos ocasionados polo lobo e o oso: Persoas físicas
ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras de bovino, ovino, cabrún, porcino raza Celta,
equino e apícola incluídas no REGA.
b) Nas axudas destinadas á prevención de danos ocasionados polo xabaril: Persoas físicas ou
xurídicas que exercen a actividade agraria inscritas no REAGA, e as explotacións agrarias
destinadas ao autoconsumo.

Investimentos subvencionables:
a) Adquisición de cans protectores e defensores do gando.
b) Adquisición de pastores eléctricos.
c) Adquisición de cerrumes móbiles de malla electrificada.

Prazo de solicitude: ata o 06/02/202