PLAN RENOVE DE VEHÍCULOS 2024

En que consiste? As persoas poderán solicitar axudas de entre 3.000 e 4.000 euros, en caso de ser familia numerosa a cuántica subirá a 3.400 e 4.600 euros. Para poder solicitala deberase achatarrar un vehículo de máis de dez anos e adquirir un novo de calquera combustible (poderase comprar de díese, gasolina, híbrido enchufable, eléctrico, GLP e GNC).

Condicións: o vehículo que se merque non poderá superar unas emisións de 125 gramos de CO2.

Cuantías: saldo dispoñible: tres millóns. Saldo que se pode solicitar: 3.000 e 4.000 euros (3.400 e 4.600 euros en caso de familias numerosas)

Pago: o concesionario asumirá 1.000 euros, mentres que o Executivo autonómico cubrirá o resto.

Prazo: dende o 17 de xaneiro ata o 30 de setembro do 2024, ou ata esgotamento de fondos.