Convenio de colaboración entre Asetem e Cualtis en materia de PRL

Convenio de colaboración entre Asetem e Cualtis en materia de PRL

É un dos aspectos fundamentais en calquera actividade: a saúde no traballo. Pensando niso, a Asociación de Empresarios Terra de Melide (Asetem), firmou recentemente un convenio de colaboración con Cualtis, empresa dedicada á Prevención de Riscos Laborais (PRL) e...