BASES DA CAMPAÑA “VOLTA AO COLE 2019”

BASES DA CAMPAÑA “VOLTA AO COLE 2019”

A Asociación de Empresarios Terra de Melide-CCA con C.I.F.:G15246093, no marco dunha serie de actuacións encamiñadas á promoción do sector empresarial e comercial e a fidelización do cliente do noso comercio, organiza a Campaña “VOLTA AO COLE2019”. OBXECTIVO O...