Boa acollida para os Días Brancos

Boa acollida para os Días Brancos

Foi unha experiencia piloto motivada polas circunstancias sanitarias que vivimos, pero o experimento saíu ben. Así podería resumirse o balance dos primeiros Días Brancos do comercio melidense celebrados do 17 ao 19 de xuño. Se ben é certo que “non se produciron as...
Manexo e xestión da app Zaska!

Manexo e xestión da app Zaska!

Responsables de diferentes establecementos de Melide que se integraron na plataforma de venda online Zaska! recibiron, en diferentes xornadas, asesoramento e formación para o manexo desta aplicación. Foi no salón de actos de Asetem-CCA e coas explicacións dunha...
Formación fronte ao Covid-19

Formación fronte ao Covid-19

O centro sociocultural Mingos de Pita de Melide foi o escenario elixido para realizar a formación en medidas hixiénico-sanitarias fronte ao Covid-19 que desenvolveu Asetem CCA tanto para asociados como non asociados. Gardando a distancia de seguridade e cumprindo as...