Boa acollida para os Días Brancos

Boa acollida para os Días Brancos

Foi unha experiencia piloto motivada polas circunstancias sanitarias que vivimos, pero o experimento saíu ben. Así podería resumirse o balance dos primeiros Días Brancos do comercio melidense celebrados do 17 ao 19 de xuño. Se ben é certo que “non se produciron as...